Ռոբերտ Մուզիլ և Աշոտ Ալեքսանյան․ «Համատեղ ուժերով-Viribus Unitis»

  Կապկամարդիկ   ՍԻԼԼՈԳԻԶՄ   Իրեղեն ապացույցների, անհերքելի իրողությունների և առարկայական խոսակցությունների մեր այս հորինակերտած դարաշրջանում մարդ արարածը մի կողմից տարրալուծվում է մշտառկա ու անփոփոխ իրականության մեջ, մյուս կողմից՝ ձգտում է նույն այդ իրականությունը վերափոխել ի շահ իրեն: …Եվ հետևաբար մարդ արարածը պատմական ընթացիկ անցուդարձը ևս դիտարկում է լոկ իր անձնապաստան շահեկանության դիրքերից: Մենք չունենք …