Մեր ծառայությունները

 

 

 Գեղարվեստական գրականության թարգմանություն՝ օտար լեզուներից հայերեն

Գեղարվեստական գրականության թարգմանություն՝ հայերենից օտար լեզուներ

Գեղարվեստական տեքստերի հավաքում, խմբագրում, սրբագրում

→ Գրական/Մշակութային միջոցառումների կազմակերպում

→ Գրքերի շապիկների ձևավորում

→ Գովազդային պաստառների ձևավորում