Արդի էսքիզ մատենաշար Հրատարակչություն Մեր գրքերը

Էմիլ Օրդուխանյան․ «Քաղաքական Մշակույթը Հայաստանում․ էվոլյուցիա և միտումներ»

Էմիլ Օրդուխանյան

«Քաղաքական Մշակույթը Հայաստանում․ էվոլյուցիա և միտումներ» — մենագրություն, 389 էջ

Կազմը՝ կոշտ

© Երևանյան Էսքիզ 2019

 

 

Ընթերցել նաև